Aktualnie jesteś: Strona główna \ Aktualności \ Kontrola podstawą zaufania- czyli o czym warto pamiętać przy odbiorze mieszkania od dewelopera
aktualności

Kontrola podstawą zaufania- czyli o czym warto pamiętać przy odbiorze mieszkania od dewelopera
Kontrola podstawą zaufania- czyli o czym warto pamiętać przy odbiorze mieszkania od dewelopera

Czy można bezgranicznie zaufać deweloperowi w momencie odbioru mieszkania? Można. Jednak gdzie kończą się obowiązki dewelopera wobec kupującego, a zaczynają się kwestie należące do nabywcy? Przy zakupie nowego mieszkania towarzyszy nam wiele emocji, które niestety mogą nałożyć nam klapki na oczy. Stan naszego zadowolenia z nieruchomości oraz jej zgodności z naszymi oczekiwaniami zależy całkowicie od nas samych. Wskazane jest więc, aby potencjalny nabywca podjął się wnikliwej kontroli przebiegu sporządzania umowy, jej zawartości, procedury odbioru mieszkania. Dzięki odpowiedniemu poziomowi przezorności, nawet przesadnej, kupujący ubezpiecza się przed ewentualnymi niedogodnościami.

Wszystkie formalne sprawy dotyczące odbioru lokalu przez nabywcę powinny zostać zawarte w umowie deweloperskiej. Jest to najważniejsza kwestia, której dopilnowanie leży w zakresie kupującego. Niedokładne sformułowanie ustaleń związanych z odbiorem lokalu okazuje się być problemem osoby dokonującej zakupu mieszkania. Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za różnego rodzaju niedopowiedzenia, gdyż w kwestii prawnej nie istnieją przepisy regulujące jego obowiązki w tej tematyce. Mimo to nie należy nastawiać się iż deweloper jest osobą do której nie można mieć zaufania. Otóż tutaj można się odnieść do wyjątkowo trafnego powiedzenia „kontrola podstawą zaufania”. Dlatego należy dopilnować, aby w umowie deweloperskiej określone zostały:

  • ostateczny termin odbioru gotowego mieszkania, przy czym wszelkie opóźnienia powinny obciążać dewelopera wcześniej określoną karą umowną,

  • minimalny czas w którym nabywca może odebrać lokal- jest to czas najważniejszy dla nabywcy, ponieważ w przypadku gdy nie zdąży on dokonać oględzin, deweloper po upłynięciu umownego czasu uznaje iż mieszkanie zostało przyjęte bez zastrzeżeń.

Ponadto w umowie deweloperskiej sformułowany powinien być standard w jakim wykończone zostanie mieszkanie. Jest to pewnego rodzaju ubezpieczenie się nabywcy przed ewentualnymi wadami w lokalu, które mogą się pojawić w trakcie odbioru mieszkania.

Kolejny krok pojawia się w momencie, gdy deweloper zgłasza nabywcy możliwość odbioru mieszkania. Należy więc dokonać szczegółowych oględzin najlepiej w towarzystwie osoby znającej się na branży budowlanej. Jeśli stan mieszkania zgodny jest ze standardem określonym w umowie dokonuje się zapisu tej informacji w protokole odbioru. Niestety zawsze istnieje możliwość pojawienia się niedociągnięć, które są sprzeczne z umową. W takim wypadku najemca odstępuje od odbioru protokołu, następnie sporządza on dokument zawierający listę niezgodności oraz wyznacza w nim termin w którym lokal ma zostać oddany w stanie, który określa umowa.

Istnieje jednak zawsze prawdopodobieństwo odkrycia niezgodnej z umową wady lokalu dopiero po odbiorze lokalu. Jakie wtedy najemca ma prawa? Otóż dewelopera obejmuje zasada rękojmi określona w kodeksie cywilnym, która obarcza go odpowiedzialnością za wady fizyczne względem kupującego. Zasada ta obejmuje:

  • wady mieszkania, które zmniejszają jego wartość lub użyteczność

  • wady wynikające ze sprzecznych z umową właściwości lokalu

  • wady prawne

  • niekompetentny stan wydania mieszkania

Zasada rękojmi nie może zostać wykorzystana przez najemcę w przypadku, gdy wiedział on o usterce w chwili odbioru lokalu. Jeśli jednak taka sytuacja nie miała miejsca , w ciągu miesiąca od wykrycia wady należy zawiadomić o tym dewelopera w formie, którą określa umowa deweloperska. W zawiadomieniu wyznaczony zostaje również termin, w którym lokal musi zostać oddany do użytkowania, w stanie określonym w umowie.

Deweloper ma jednak prawo odrzucić zawiadomienie. Jakie prawa ma zatem kupujący?

  • w przypadku, gdy wada jest na tyle znacząca, że ogranicza korzystanie z mieszkania, a deweloper odmawia jej usunięcia – nabywca może odstąpić od umowy deweloperskiej oraz żądać zwrotu wypłaconych kwot, ma on również możliwość domagać się wymiany mieszkania.

  • gdy wada jest mniej istotna nabywca ma może wymagać od dewelopera obniżenia ceny.

Jak widać w interesie nabywcy leży dopilnowanie kwestii formalnych związanych z odbiorem mieszkania. Przy odpowiednim skonstruowaniu umowy deweloperskiej ubezpieczamy się przed możliwością nieprzewidzianych niespodzianek, które zniszczą całkowicie smak szczęścia z nowo zakupionego mieszkania. Podsumowując przy zakupie nieruchomości od dewelopera należy pamiętać o przezorności, która skutecznie nas ubezpieczy.

Jarochowskiego
Jarochowskiego
Powierzchnia: 120 m2 - 250 m2
Cena: 123 000 zł - 400 000 zł
Lokalizacja: Poznań \ Jeżyce
Developer: MarBud
Oaza Piątkowo
Oaza Piątkowo
Powierzchnia: 29 m2 - 103 m2
Cena: 185 000 zł - 636 000 zł
Lokalizacja: Poznań \ Piatkowo
Developer:
Osiedle Domów Energooszczędnych Passivia
Osiedle Domów Energooszczędnych Passivia
Powierzchnia: 65 m2 - 65 m2
Cena: 321 000 zł - 345 000 zł
Lokalizacja: Poznań
Developer: